OUR SERVICES

แมสเซ็นเจอร์ส่งเอกสาร

บริการแมสเซ็นเจอร์ส่งเอกสาร โดย TD Express ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการรักษาความลับของบริการจัดส่งเอกสารของเรา หารือเกี่ยวกับมาตรการที่เราใช้เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารสำคัญได้รับการปกป้องระหว่างการขนส่ง รวมถึงบรรจุภัณฑ์ที่ปลอดภัยและการติดตามด้วย GPS เน้นความมุ่งมั่นของเราในการรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลลูกค้า และเน้นความอุ่นใจที่มาพร้อมกับการรู้ว่าเอกสารสำคัญอยู่ในมือที่ปลอดภัย

รูปแบบการให้บริการแมสเซ็นเจอร์ส่งเอกสาร

บริษัท TD EXPRESS มีทีม Admin สำหรับบริหารจัดการงานและทีมงานแมสเซนเจอร์ สำหรับวิ่งงานให้กับลูกค้ารายชิ้น ซึ่งทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานของลูกค้าจะวิ่งงานได้สำเร็จ 100% (ทั้งนี้ลูกค้าต้องนำส่งงานให้กับทางบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการหรือขึ้นอยู่กับการตกลงกันในการรับงาน) รับเอกสารต่าง ๆ จากบริษัทลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ เพื่อจัดเตรียมการรับเช็ค หรือวางบิล แทนลูกค้า

ทำไมต้อง ที ดี

ข้อดีของการเลือกใช้บริการ รับส่งเอกสาร บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

หมดกังวลปัญหาทางด้านบุคลากร ทางบริษัท จัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญในการวิ่งงานทุกเส้นทางและมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนส่งไปประจำบริษัทลูกค้า

ควบคุมงบค่าใช้จ่ายได้ในทุกเดือน ลูกค้าหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝง และไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ค่าน้ำมัน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและอื่นๆ ของพนักงาน ทางบริษัท ทีดี ดูแลให้ทั้งหมด

มีพนักงานทดแทน ในกรณีฉุกเฉิน หรือพนักงานขาด ลา ทางบริษัทเรามีพนักงานทดแทนให้ลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน

มีทีม Support ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการ พร้อม support และแก้ไขทุกปัญหาให้กับลูกค้า

กรณีงานรายชิ้น ทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุมงานระหว่าง พนักงานรับ-ส่งเอกสารและลูกค้า

กรณีงานรายชิ้น ทางบริษัทจัดทำรายงานประจำวันจัดส่งให้ลูกค้าในทุกวันเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

T D EXPRESS

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร

สนใจติดต่อ
อัตราค่าบริการ

รายเดือน

เริ่มต้น

ต่อเดือน
0 ฿

การทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้าและระยะทางในการวิ่งงาน

เหมาะสำหรับ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ
** อัตราค่าบริการล่วงเวลา ชั่วโมงละ 60 บาท

รายวัน

เริ่มต้น

ต่อวัน
0 ฿

การทำงานเหมาวัน เข้างานเวลา 08:00 – 17:00 น. ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้า และ การทำงานเหมาครึ่งวัน เข้างานเวลา 08:00 – 12:00 น. ครึ่งวันเช้า หรือ เข้างานเวลา 13:00 – 17:00 น. ครึ่งวันบ่าย

เหมาะสำหรับ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ
** อัตราค่าบริการล่วงเวลา ชั่วโมงละ 60 บาท

รายชิ้น

เริ่มต้น

ต่อเที่ยว
0 ฿

ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้าและระยะทางในการวิ่งงาน

เหมาะสำหรับ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ
** อัตราค่าบริการล่วงเวลา ชั่วโมงละ 60 บาท