T D EXPRESS
บริการจัดส่งเอกสารแบบมืออาชีพเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
ดูเพิ่มเติม
T D EXPRESS
บริการส่งเเอกสารด้านกฏหมาย ปลอดภัยรวดเร็ว ได้รับการรับรองของลูกค้าเพื่อแสดงความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของบริการของเรา
บริการของเรา
OUTSOURCING SERVICES
หมดกังวลเรื่องการจัดหาบุคลากร ลดความเสี่ยงของเอกสารที่สูญหายหรือเสียหาย เน้นความสะดวกสบายของบริการของเรา
Previous slide
Next slide

บริการส่งเอกสารวางบิลใบรับเช็ค

ผู้ให้บริการด้านขนส่งเอกสารรับเช็ค,วางบิล,รับ-ส่งเอกสารต่างๆ และพนักงานรับส่งเอกสาร(Messengers) ภายในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑลและต่างจังหวัด ด้วยประสบการณ์การให้บริการ ด้านการขนส่งเอกสารอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 28 ปี แก่หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน โดยมีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ทีมงานของเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันอันจะนำมาสู่การบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา

จัดส่งพนักงานรับ-ส่งเอกสารประจำบริษัทลูกค้า

จัดส่งพนักงานขนส่งเอกสาร ไปปฏิบัติงานประจำ ณ บริษัทของลูกค้า โดยคิดอัตราค่าขนส่งแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน

แมสเซ็นเจอร์ขนส่งเอกสารรายชิ้น

จัดพนักงานผู้ชำนาญการเข้าไปรับงาน ณ บริษัทของลูกค้า โดยคิดอัตราค่าขนส่งตามระยะทาง, เหมาเต็มวัน หรือ ครึ่งวัน แมสเซ็นเจอร์ขนส่งเอกสารรายชิ้น

บริการวางบิล รับเช็ค

รับเอกสารต่าง ๆ จากบริษัทลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ เพื่อจัดเตรียมการรับเช็ค หรือวางบิล แทนลูกค้า มีทั้งแบบบริการวางบิลรายเดือน บริการรายครั้ง

T D EXPRESS

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร

สนใจติดต่อ

ประสบการณ์

0 +
ปี

พนักงาน

0 +
คน

ลูกค้า

0 +
ราย

ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันท่านคงตระหนักดีว่าอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของธุรกิจท่านคือสภาพการจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้การติดต่องานทางด้านเอกสารเกิดความล่าช้า ดังนั้น บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในงานด้านการขนส่งเอกสาร จึงเสนอให้บริการด้านการขนส่งเอกสารต่อบริษัทของท่าน บริษัทฯ มีพนักงานขนส่งเอกสาร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นเวลานาน มีความรู้ ความชำนาญ และรู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลอย่างดี บริษัทฯ เน้นคุณภาพของพนักงาน ความรับผิดชอบต่องาน และการตรงต่อเวลาเป็นสำคัญ

ในภาวะเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบันท่านคงตระหนักดีว่าอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของธุรกิจท่านคือสภาพการจราจรที่ติดขัดในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้การติดต่องานทางด้านเอกสารเกิดความล่าช้า ดังนั้น บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด เล็งเห็นถึงความสำคัญในงานด้านการขนส่งเอกสาร จึงเสนอให้บริการด้านการขนส่งเอกสารต่อบริษัทของท่าน บริษัทฯ มีพนักงานขนส่งเอกสาร ที่มีประสบการณ์ในการทำงานมาเป็นเวลานาน มีความรู้ ความชำนาญ และรู้จักเส้นทางในเขตกรุงเทพมหานคร และเขตปริมณฑลอย่างดี บริษัทฯ เน้นคุณภาพของพนักงาน ความรับผิดชอบต่องาน และการตรงต่อเวลาเป็นสำคัญ

ลูกค้าของเรา