วิธีเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเรียกใช้บริการแมสเซ็นเจอร์

วิธีเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเรียกใช้บริการแมสเซ็นเจอร์

การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเรียกใช้บริการแมสเซ็นเจอร์เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการส่งเอกสารเป็นไปอย่างราบรื่นและปลอดภัย ต่อไปนี้คือขั้นตอนการเตรียมเอกสารให้พร้อม:

 1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร: ตรวจสอบว่าเอกสารที่ต้องการส่งมีความครบถ้วนและไม่มีส่วนที่ขาดหายไป เอกสารที่ไม่ครบถ้วนจะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ
 2. ใส่เอกสารในซองหรือกล่องที่เหมาะสม: ใช้ซองหรือกล่องที่มีขนาดพอเหมาะกับเอกสารเพื่อป้องกันไม่ให้เอกสารเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง หากเอกสารมีหลายหน้า ควรใช้คลิปหรือแฟ้มเก็บเอกสารให้เรียบร้อย
 3. ติดป้ายหรือเขียนที่อยู่ผู้รับ: ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้รับอย่างชัดเจนและครบถ้วน รวมถึงข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้แมสเซ็นเจอร์ติดต่อผู้รับได้ง่าย
 4. ระบุที่อยู่ผู้ส่ง: ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับทราบว่าเอกสารมาจากใคร และกรณีที่มีปัญหาในการส่งเอกสารสามารถติดต่อผู้ส่งได้
 5. ติดสติ๊กเกอร์หรือป้ายกำกับ: หากเอกสารมีความสำคัญหรือเป็นเอกสารด่วน ควรติดสติ๊กเกอร์หรือป้ายกำกับที่ระบุว่า “เอกสารสำคัญ” หรือ “ด่วนพิเศษ” เพื่อให้แมสเซ็นเจอร์ทราบและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ
 6. เตรียมเอกสารประกอบการส่ง: หากมีเอกสารประกอบการส่ง เช่น ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส่งของ ควรเตรียมเอกสารเหล่านี้ให้พร้อมและแนบไปกับเอกสารหลัก
 7. แจ้งรายละเอียดกับแมสเซ็นเจอร์: เมื่อแมสเซ็นเจอร์มารับเอกสาร ควรแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร เช่น ความสำคัญ ความเร่งด่วน หรือข้อควรระวังพิเศษ เพื่อให้แมสเซ็นเจอร์ทราบและปฏิบัติตาม
 8. ถ่ายสำเนาเอกสาร: ควรถ่ายสำเนาเอกสารที่ต้องการส่งเก็บไว้เป็นหลักฐานในกรณีที่เอกสารสูญหายหรือเกิดปัญหาในการขนส่ง

การเตรียมเอกสารให้พร้อมตามขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้การส่งเอกสารด้วยบริการแมสเซ็นเจอร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

การเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนเรียกใช้บริการแมสเซ็นเจอร์ จะช่วยให้การจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่น รวดเร็ว และปลอดภัยค่ะ ลองทำตามขั้นตอนเหล่านี้ดูนะคะ

 1. ตรวจสอบเอกสาร:
  • ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารทุกฉบับก่อนส่ง
  • ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับให้ถูกต้อง
  • หากมีเอกสารหลายชุด ควรจัดเรียงให้เป็นระเบียบ และแยกชุดเอกสารแต่ละชุดให้ชัดเจน
 2. จัดเตรียมเอกสาร:
  • ใส่เอกสารในซองเอกสารที่แข็งแรงและกันน้ำได้ เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง
  • หากเอกสารมีขนาดใหญ่หรือมีหลายหน้า ควรเย็บหรือเข้าเล่มให้เรียบร้อย
  • ปิดผนึกซองเอกสารให้แน่นหนาด้วยเทปกาวหรือกาว
 3. เขียนข้อมูลบนซองเอกสาร:
  • เขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ส่งและผู้รับให้ชัดเจน
  • ระบุประเภทของเอกสาร (เช่น เอกสารสำคัญ เอกสารด่วน)
  • หากมีข้อความเพิ่มเติมหรือคำแนะนำพิเศษ สามารถเขียนไว้บนซองได้
 4. เตรียมค่าบริการ:
  • เตรียมเงินสดให้พอดีกับค่าบริการ หรือตรวจสอบวิธีการชำระเงินอื่นๆ ที่ผู้ให้บริการรับ (เช่น โอนเงินผ่านแอปพลิเคชัน)
  • หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าบริการส่งด่วน ค่าประกันภัย ควรเตรียมเงินไว้ให้พร้อม
 5. แจ้งรายละเอียดการจัดส่ง:
  • แจ้งผู้ให้บริการเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดส่ง เช่น ประเภทของเอกสาร จำนวนชุดเอกสาร เวลาที่ต้องการให้ไปรับ และเวลาที่ต้องการให้ส่งถึงผู้รับ
  • หากมีข้อกำหนดพิเศษ เช่น ต้องมีคนเซ็นรับเอกสาร ควรแจ้งให้ผู้ให้บริการทราบล่วงหน้า

เคล็ดลับเพิ่มเติม:

 • ถ่ายสำเนาเอกสารสำคัญ: ก่อนส่งเอกสารสำคัญ ควรถ่ายสำเนาเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ใช้บริการแมสเซ็นเจอร์ที่มีประสบการณ์: เลือกผู้ให้บริการที่มีความน่าเชื่อถือและมีประวัติการให้บริการที่ดี
 • ติดตามสถานะการจัดส่ง: ตรวจสอบสถานะการจัดส่งกับผู้ให้บริการเป็นระยะ เพื่อความมั่นใจว่าเอกสารจะถึงมือผู้รับตรงเวลา

ทำไมต้องเลือก TD Express ในการขนส่งเอกสาร

 1. บริษัท TD Express เปิดมานานกว่า 30 ปี มีประสบการณ์และความชำนานในการดำเนินธุรกิจแมสเซนเจอร์ มีลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องกว่า 30 ปี
 2. ใช้บริการ TD Express ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 3. TD Express ให้บริการแมสเซนเจอร์ครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล
 4. มีทีมงาน Admin Support สำหรับดูแลและประสานงานแก้ไขปัญหาระหว่างแมสเซนเจอร์ และลูกค้าทุกราย
 5. มีทีมแมสเซนเจอร์ทดแทนงาน 100 %
 6. พนักงานแมสเซนเจอร์ของเรามีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้เนื่องจากมีการสัมภาษณ์และตรวจประวัติอาชญากรรม 100 %

TD Express Training
มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center (Service Tracking)
มีทีม Call center สำหรับให้ลูกค้าติดต่อประสานงานหรือติดตามงาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น

ช่องทางการติดต่อ TD Express
Email : info@tdexpress.co.th
Tel : 02-562-0218 -9
Line : https://lin.ee/AeR1sIP
ข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 https://www.tdexpress.co.th/

#บริการขนส่งเอกสาร 

Share:

Facebook

Related Posts