วิธีออกใบเสร็จในนามบริษัท

วิธีออกใบเสร็จในนามบริษัท

การวิธีออกใบเสร็จในนามบริษัทเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม, ข้างล่างเป็นขั้นตอนทั่วไปและคำแนะนำสำหรับการออกใบเสร็จในนามบริษัท:

 • ใช้ฟอร์มใบเสร็จของบริษัท: มักจะมีโลโก้, ชื่อบริษัท, ที่อยู่, และรายละเอียดอื่น ๆ ของบริษัท
 • ระบุรายละเอียดของผู้ซื้อ: ชื่อ, ที่อยู่, และรายละเอียดอื่น ๆ (หากจำเป็น)
 • ระบุรายการสินค้าหรือบริการ: รวมถึงจำนวน, ราคาต่อหน่วย, และยอดรวม
 • ระบุภาษี (ถ้ามี): ในบางประเทศ, บริษัทต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หรือภาษีการขาย และต้องระบุในใบเสร็จ
 • ระบุวันที่และเวลา: ประทับเวลาที่ทำการขายหรือบริการ
 • เลขที่ใบเสร็จ: ใช้ระบบการรับรหัสใบเสร็จแบบต่อเนื่องเพื่อติดตามและจัดการการบัญชี
 • ระบุรูปแบบการชำระเงิน: เช่น เงินสด, การโอนเงิน, บัตรเครดิต
 • ลายเซ็น: หากจำเป็น, ให้มีลายเซ็นของผู้ออกใบเสร็จหรือผู้รับเงิน
 • ให้สำเนาใบเสร็จ: หากเป็นใบเสร็จสำเนาถ่าย, ต้องจัดเตรียมสำเนาให้กับลูกค้าและเก็บสำเนาสำหรับบริษัท
 • ตรวจสอบความถูกต้อง: ก่อนจัดส่งใบเสร็จให้กับลูกค้า, ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการและยอดเงินทั้งหมดถูกต้อง

หมายเหตุ: ในบางประเทศ, การออกใบเสร็จอาจต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ เช่น เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ และอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะของการบัญชีและการเก็บภาษี ควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมาย.

ตัวอย่างใบเสร็จในนามบริษัท

ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ : 0001

วันที่ : 20 กรกฎาคม 2566

ผู้ซื้อ : บริษัท สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 123 ถนนสุขุมวิท แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

ผู้ขาย : บริษัท ไทย บิซิเนส จำกัด

ที่อยู่ : 456 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รายการสินค้าหรือบริการ

- สินค้า A จำนวน 10 ชิ้น ราคา 200 บาทต่อชิ้น รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
- สินค้า B จำนวน 20 ชิ้น ราคา 300 บาทต่อชิ้น รวมเป็นเงิน 6,000 บาท

จำนวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 8,560 บาท

ผู้รับเงิน : (ลงชื่อ)

ผู้ออกใบเสร็จ : (ลงชื่อ)

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังสามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้อีกด้วย โดยใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารที่ออกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ แทนการใช้กระดาษ โดยผู้ประกอบการสามารถออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) ของกรมสรรพากร

การออกใบเสร็จในนามบริษัทเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจ เนื่องจากเป็นหลักฐานการซื้อขายสินค้าหรือบริการ และใช้เป็นเอกสารในการอ้างอิงทางบัญชีและภาษีได้

ทำไมต้องเลือก TD Express ในการขนส่งเอกสาร

 1. บริษัท TD Express เปิดมานานกว่า 30 ปี มีประสบการณ์และความชำนานในการดำเนินธุรกิจแมสเซนเจอร์ มีลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องกว่า 30 ปี
 2. ใช้บริการ TD Express ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 3. TD Express ให้บริการแมสเซนเจอร์ครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล
 4. มีทีมงาน Admin Support สำหรับดูแลและประสานงานแก้ไขปัญหาระหว่างแมสเซนเจอร์ และลูกค้าทุกราย
 5. มีทีมแมสเซนเจอร์ทดแทนงาน 100 %
 6. พนักงานแมสเซนเจอร์ของเรามีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้เนื่องจากมีการสัมภาษณ์และตรวจประวัติอาชญากรรม 100 %

TD Express Training
มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center (Service Tracking)
มีทีม Call center สำหรับให้ลูกค้าติดต่อประสานงานหรือติดตามงาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น

ช่องทางการติดต่อ TD Express
Email : info@tdexpress.co.th
Tel : 02-562-0218 -9
Line : https://lin.ee/AeR1sIP
ข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 https://www.tdexpress.co.th/

#บริการขนส่งเอกสาร #แมสเซนเจอร์ส่งของ #แมสเซนเจอร์ส่งเอกสาร #รับวางบิล #รับเช็ค #บริษัทรับส่งเอกสาร #แมสเซ็นเจอร์ส่งเอกสาร

วิธีออกใบเสร็จในนามบริษัท
การออกใบเสร็จในนามบริษัทเป็นกระบวนการที่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในประเทศต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม, ข้างล่างเป็นขั้นตอนทั่วไปและคำแนะนำสำหรับการออกใบเสร็จในนามบริษัท:

Share:

Facebook

Related Posts