Good Storage and Distribution Practices

มาตรฐาน GSDP คือ

มาตรฐาน GSDP (Good Storage and Distribution Practices) เป็นแนวทางและหลักเกณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อรับประกันคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพในขั้นตอนของการเก็บรักษาและการจัดจำหน่าย มาตรฐานนี้มีความสำคัญในอุตสาหกรรมยา เพราะช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ถูกจัดเก็บและขนส่งไปยังผู้บริโภคโดยไม่สูญเสียคุณภาพหรือประสิทธิภาพ

หลักของ GSDP รวมถึง:

 1. การควบคุมอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม: รักษาอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมในระหว่างการเก็บรักษาและการขนส่ง
 2. การจัดการและควบคุมสต็อก: มีระบบที่มีประสิทธิภาพในการติดตามและควบคุมสต็อกผลิตภัณฑ์
 3. การจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่เสียหายหรือหมดอายุ: มีกระบวนการที่ชัดเจนสำหรับการจัดการกับสินค้าที่เสียหายหรือหมดอายุ
 4. การรักษาความปลอดภัย: ป้องกันการสูญหายหรือการโจรกรรมของผลิตภัณฑ์
 5. การฝึกอบรมพนักงาน: มีการฝึกอบรมเพื่อให้พนักงานมีความรู้และความสามารถที่เหมาะสมในการจัดการกับผลิตภัณฑ์
 6. การรักษาความสะอาดและสุขอนามัย: รักษาสภาพแวดล้อมในการเก็บรักษาและการจัดจำหน่ายให้สะอาดและปลอดภัย
 7. การเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน: มีแผนการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การตัดไฟหรือภัยพิบัติธรรมชาติ

การปฏิบัติตามมาตรฐาน GSDP ช่วยให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพถูกจัดเก็บและจัดจำหน่ายอย่างถูกต้อง ซึ่งสำคัญมากในการรักษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เหล่านี้。

วัตถุประสงค์ของมาตรฐาน GSDP คือ เพื่อ

 • รักษาความปลอดภัยและคุณภาพของยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน
 • ปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย
 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ข้อกำหนดของมาตรฐาน GSDP ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 • โครงสร้างและการจัดการ
 • บุคลากร
 • อาคารและสถานที่
 • อุปกรณ์และเครื่องมือ
 • กระบวนการจัดเก็บ
 • กระบวนการจัดส่ง
 • การติดตามและตรวจสอบ

ประโยชน์ของการปฏิบัติตามมาตรฐาน GSDP ได้แก่

 • ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพมีคุณภาพและปลอดภัย
 • ผู้บริโภคได้รับการคุ้มครอง
 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า

ทำไมต้องเลือก TD Express ในการขนส่งเอกสาร

 1. บริษัท TD Express เปิดมานานกว่า 30 ปี มีประสบการณ์และความชำนานในการดำเนินธุรกิจแมสเซนเจอร์ มีลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องกว่า 30 ปี
 2. ใช้บริการ TD Express ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 3. TD Express ให้บริการแมสเซนเจอร์ครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล
 4. มีทีมงาน Admin Support สำหรับดูแลและประสานงานแก้ไขปัญหาระหว่างแมสเซนเจอร์ และลูกค้าทุกราย
 5. มีทีมแมสเซนเจอร์ทดแทนงาน 100 %
 6. พนักงานแมสเซนเจอร์ของเรามีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้เนื่องจากมีการสัมภาษณ์และตรวจประวัติอาชญากรรม 100 %

TD Express Training
มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center (Service Tracking)
มีทีม Call center สำหรับให้ลูกค้าติดต่อประสานงานหรือติดตามงาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น

ช่องทางการติดต่อ TD Express
Email : info@tdexpress.co.th
Tel : 02-562-0218 -9
Line : https://lin.ee/AeR1sIP
ข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 https://www.tdexpress.co.th/


Share:

Facebook

Related Posts