ความแตกต่างระหว่างใบวางบิลและใบแจ้งหนี้

ความแตกต่างระหว่างใบวางบิลและใบแจ้งหนี้

ใบวางบิล (Bill) และใบแจ้งหนี้ (Invoice) เป็นเอกสารที่ใช้ในการทำธุรกิจและมีความสำคัญในการบัญชีและการเงิน สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ อาจคิดว่าทั้งสองเอกสารนี้เหมือนกัน แต่จริงๆ แล้วมีความแตกต่างดังนี้:

 1. จุดประสงค์:
  • ใบวางบิล: มักใช้เป็นแบบฟอร์มสำหรับการเรียกเก็บเงิน ส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดของยอดค้างชำระทั้งหมดของลูกค้าที่ยังไม่ได้ชำระ
  • ใบแจ้งหนี้: เป็นเอกสารที่ใช้แจ้งยอดค้างชำระเฉพาะสินค้าหรือบริการที่ถูกจำหน่ายให้กับลูกค้า
 2. รายละเอียด:
  • ใบวางบิล: อาจมีรายการหลายๆ รายการที่รวมเป็นยอดเงินรวม รวมถึงรายการยกมา และรายการยกไป (ถ้ามี)
  • ใบแจ้งหนี้: ประกอบด้วยรายละเอียดเฉพาะของสินค้าหรือบริการที่ขายให้ รวมถึงจำนวน ราคาต่อหน่วย และยอดรวม
 3. ความถี่ในการออก:
  • ใบวางบิล: อาจจะออกในระยะเวลาที่กำหนด เช่น รายเดือน
  • ใบแจ้งหนี้: มักจะออกทันทีหลังจากที่มีการขายสินค้าหรือบริการ
 4. ระยะเวลาชำระเงิน:
  • ใบวางบิล: อาจระบุระยะเวลาชำระเงินตามที่เป็นนโยบายของธุรกิจ
  • ใบแจ้งหนี้: ปกติจะระบุระยะเวลาในการชำระเงิน ตามเงื่อนไขการขาย

แต่อย่างไรก็ตาม การที่เราใช้คำว่า “ใบวางบิล” หรือ “ใบแจ้งหนี้” อาจจะมีความแตกต่างเล็กน้อยขึ้นอยู่กับประเทศ หรือวัฒนธรรมธุรกิจของแต่ละที่ ดังนั้น ควรทำความเข้าใจในบริบทหรือสภาพการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้คำศัพท์ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามบริบทนั้นๆ.

ลักษณะใบวางบิลใบแจ้งหนี้
จุดประสงค์แจ้งยอดชำระที่ต้องจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนดแจ้งยอดรวมที่ต้องจ่ายทั้งหมด
ช่วงเวลาในการออกออกเมื่อถึงกำหนดระยะเวลาที่ต้องชำระเงินออกหลังจากขายสินค้าหรือให้บริการแล้วเรียบร้อย
ข้อมูลที่ต้องระบุรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่ต้องชำระ จำนวนเงินที่ต้องชำระ วันครบกำหนดชำระรายละเอียดของสินค้าหรือบริการทั้งหมด ราคารวมทั้งหมด วันครบกำหนดชำระ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้กำหนดให้ออก แต่มักใช้กับธุรกิจที่มีการวางเครดิตกฎหมายกำหนดให้ออกสำหรับธุรกิจขายสินค้าหรือบริการที่มีมูลค่ามากกว่า 200 บาท

ใบวางบิลเป็นเอกสารที่แจ้งยอดชำระที่ต้องจ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยมักใช้กับธุรกิจที่มีการวางเครดิต ส่วนใบแจ้งหนี้เป็นเอกสารที่แจ้งยอดรวมที่ต้องจ่ายทั้งหมด โดยมักใช้กับธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ

ตัวอย่างการใช้ใบวางบิลและใบแจ้งหนี้

 • สมมติว่าบริษัท ABC ขายสินค้าให้กับบริษัท XYZ โดยตกลงให้ XYZ ชำระค่าสินค้าภายใน 30 วัน บริษัท ABC จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับ XYZ เมื่อขายสินค้าให้กับ XYZ และออกใบวางบิลให้กับ XYZ เมื่อถึงกำหนดชำระค่าสินค้า
 • สมมติว่าบริษัท DEF ให้บริการทำความสะอาดให้กับบริษัท GHI โดยตกลงให้ GHI ชำระค่าบริการเป็นรายเดือน บริษัท DEF จะออกใบแจ้งหนี้ให้กับ GHI เมื่อสิ้นเดือนและออกใบวางบิลให้กับ GHI ในแต่ละเดือน

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการสามารถกำหนดรูปแบบและรายละเอียดของใบวางบิลและใบแจ้งหนี้ได้ตามความต้องการ โดยควรพิจารณาจากลักษณะธุรกิจและความต้องการของลูกค้า

ทำไมต้องเลือก TD Express ในการขนส่งเอกสาร

 1. บริษัท TD Express เปิดมานานกว่า 30 ปี มีประสบการณ์และความชำนานในการดำเนินธุรกิจแมสเซนเจอร์ มีลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องกว่า 30 ปี
 2. ใช้บริการ TD Express ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 3. TD Express ให้บริการแมสเซนเจอร์ครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล
 4. มีทีมงาน Admin Support สำหรับดูแลและประสานงานแก้ไขปัญหาระหว่างแมสเซนเจอร์ และลูกค้าทุกราย
 5. มีทีมแมสเซนเจอร์ทดแทนงาน 100 %
 6. พนักงานแมสเซนเจอร์ของเรามีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้เนื่องจากมีการสัมภาษณ์และตรวจประวัติอาชญากรรม 100 %

TD Express Training
มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center (Service Tracking)
มีทีม Call center สำหรับให้ลูกค้าติดต่อประสานงานหรือติดตามงาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น

ช่องทางการติดต่อ TD Express
Email : info@tdexpress.co.th
Tel : 02-562-0218 -9
Line : https://lin.ee/AeR1sIP
ข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 https://www.tdexpress.co.th/

#บริการขนส่งเอกสาร #แมสเซนเจอร์ส่งของ #แมสเซนเจอร์ส่งเอกสาร #รับวางบิล #รับเช็ค #บริษัทรับส่งเอกสาร #แมสเซ็นเจอร์ส่งเอกสาร

Share:

Facebook

Related Posts