ความสำคัญของเอกสารสำคัญ

ความสำคัญของเอกสารสำคัญ

เอกสารสำคัญ คือเอกสารที่มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่างๆ ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเอกสารส่วนตัว เอกสารราชการ หรือเอกสารทางการเงิน เอกสารเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันข้อมูลต่างๆ เช่น สถานะทางกฎหมาย สิทธิประโยชน์ การทำธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น

ความสำคัญของเอกสารสำคัญมีดังนี้

 • ใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตน เอกสารสำคัญ เช่น บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันตัวตนในการเข้าใช้บริการต่างๆ เช่น การสมัครงาน การใช้บริการธนาคาร การใช้บริการขนส่ง เป็นต้น
 • ใช้เป็นหลักฐานยืนยันสถานะทางกฎหมาย เอกสารสำคัญ เช่น ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันสถานะทางกฎหมาย เช่น สถานะการเป็นบุคคลสัญชาติไทย สถานะการสมรส เป็นต้น
 • ใช้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิประโยชน์ เอกสารสำคัญ เช่น วุฒิการศึกษา ใบรับรองแพทย์ ใบรับรองการทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิการศึกษา สิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิการเบิกค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น
 • ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงิน เอกสารสำคัญ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สมุดบัญชีธนาคาร สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น การซื้อสินค้า การชำระค่าบริการ เป็นต้น

ส่งเอกสารสำคัญอย่างไรให้ปลอดภัย

การส่งเอกสารสำคัญนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเอกสารเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ การทำธุรกรรมทางการเงิน หรือสถานะทางกฎหมายต่างๆ ของบุคคล ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญในการแพ็คและส่งเอกสารอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันความเสียหายหรือสูญหาย

ขั้นตอนในการส่งเอกสารสำคัญมีดังนี้

 1. เตรียมเอกสารให้เรียบร้อย

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดที่ต้องการส่งนั้นครบถ้วนและอยู่ในสภาพดี หากเอกสารมีขนาดใหญ่หรือมีน้ำหนักมาก ควรแยกเป็นพัสดุย่อยๆ เพื่อง่ายต่อการขนย้ายและขนส่ง

 1. แพ็คเอกสารอย่างระมัดระวัง

ใช้บรรจุภัณฑ์ที่แข็งแรงและทนทาน เช่น กล่องกระดาษแข็ง หรือซองเอกสารที่มีคุณภาพดี เพื่อป้องกันความเสียหายระหว่างการขนส่ง ควรใช้วัสดุกันกระแทก เช่น โฟม ฟอยล์ หรือกระดาษแข็งห่อหุ้มเอกสารให้ทั่วถึง

 1. จ่าหน้าซองหรือกล่องให้ชัดเจน

เขียนชื่อและที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจนและครบถ้วน เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการนำจ่าย โดยควรระบุชื่อและนามสกุลของผู้รับ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

 1. เลือกบริการขนส่งที่เหมาะสม

ควรเลือกบริการขนส่งที่เหมาะสมกับประเภทและน้ำหนักของเอกสาร เช่น ไปรษณีย์ธรรมดา ลงทะเบียน หรือ EMS หากเป็นเอกสารสำคัญทางราชการ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ขนส่งให้ทราบ

 1. ส่งเอกสารและติดตามสถานะการจัดส่ง

นำเอกสารไปส่งที่ไปรษณีย์หรือจุดให้บริการรับฝากส่งพัสดุ จากนั้นสามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้ที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทย

เคล็ดลับในการส่งเอกสารสำคัญให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น มีดังนี้

 • หลีกเลี่ยงการส่งเอกสารสำคัญทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในวันเสาร์และอาทิตย์ เนื่องจากอาจใช้เวลานานกว่าปกติ
 • ตรวจสอบสถานะการจัดส่งอย่างสม่ำเสมอ หากพัสดุล่าช้ากว่ากำหนด ควรติดต่อเจ้าหน้าที่ขนส่งเพื่อติดตามความคืบหน้า
 • ทำสำเนาเอกสารสำคัญเก็บไว้ ในกรณีที่เอกสารสูญหายหรือเสียหาย จะสามารถขอเอกสารใหม่ได้

ตัวอย่างเอกสารสำคัญที่สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ ได้แก่

 • เอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส ใบหย่า สูติบัตร ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
 • เอกสารราชการ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการจดทะเบียนหย่า ใบสำคัญการจดทะเบียนรับรองบุตร ใบรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร ใบรับรองการทำงาน ใบรับรองการเสียภาษี
 • เอกสารทางการเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี สมุดบัญชีธนาคาร ใบกู้ยืมเงิน สัญญาเช่าบ้าน

การปฏิบัติตามขั้นตอนและเคล็ดลับในการส่งเอกสารสำคัญอย่างถูกต้อง จะช่วยให้เอกสารสำคัญของคุณถึงมือผู้รับอย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

TD Express Training
มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center (Service Tracking)
มีทีม Call center สำหรับให้ลูกค้าติดต่อประสานงานหรือติดตามงาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น

ช่องทางการติดต่อ TD Express
Email : info@tdexpress.co.th
Tel : 02-562-0218 -9
Line : https://lin.ee/AeR1sIP
ข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 https://www.tdexpress.co.th/

#บริการขนส่งเอกสาร #แมสเซนเจอร์ส่งของ #แมสเซนเจอร์ส่งเอกสาร #รับวางบิล #รับเช็ค #บริษัทรับส่งเอกสาร #แมสเซ็นเจอร์ส่งเอกสาร

Share:

Facebook

Related Posts