ข้อกำหนดบริการส่งแมสเซ็นเจอร์

ข้อกำหนดบริการส่งแมสเซ็นเจอร์

ข้อกำหนดบริการสำหรับการส่งแมสเซ็นเจอร์มักจะแตกต่างกันไปตามบริษัทและประเทศที่ให้บริการ แต่โดยทั่วไปมักจะประกอบไปด้วยประเด็นหลักๆ ดังนี้

  1. ข้อกำหนดเกี่ยวกับสินค้าที่สามารถส่งได้: บริการแมสเซ็นเจอร์มักจะมีรายการของสินค้าที่ไม่อนุญาตให้ส่ง เช่น สินค้าอันตราย, สิ่งมีชีวิต, หรือวัตถุผิดกฎหมาย
  2. น้ำหนักและขนาดของพัสดุ: จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับน้ำหนักและขนาดของพัสดุที่สามารถส่งได้
  3. ค่าบริการ: ค่าบริการอาจขึ้นอยู่กับขนาด, น้ำหนัก, และระยะทางในการส่ง
  4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกัน: บางบริษัทอาจมีการประกันสินค้าระหว่างการขนส่ง
  5. เวลาในการจัดส่ง: อาจมีการกำหนดเวลาในการจัดส่งที่แตกต่างกันไป
  6. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการส่ง: อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการส่งพัสดุ
  7. ความรับผิดชอบของผู้ส่งและผู้รับ: มักจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย
  8. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการติดตามและการแจ้งเตือน: การให้บริการติดตามพัสดุและการแจ้งเตือนในกรณีที่มีปัญหา

นอกจากนี้ อาจมีข้อกำหนดอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการแต่ละราย เช่น

  • เงื่อนไขการรับส่ง ผู้ให้บริการบางรายอาจกำหนดเงื่อนไขการรับส่ง เช่น สิ่งของต้องบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย ห้ามส่งสิ่งของที่เป็นวัตถุอันตราย หรือสิ่งของต้องห้าม
  • บริการเสริม ผู้ให้บริการบางรายอาจให้บริการเสริม เช่น บริการโทรแจ้งผู้รับล่วงหน้า บริการถ่ายรูปหน้าพัสดุก่อนส่ง

สำหรับข้อมูลที่แน่นอนและละเอียดยิ่งขึ้น, คุณควรอ่านข้อกำหนดบริการของบริษัทแมสเซ็นเจอร์ที่คุณเลือกใช้บริการ.

*ก่อนใช้บริการส่งแมสเซ็นเจอร์ ควรศึกษาข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ละเอียด เพื่อจะได้เข้าใจถึงเงื่อนไขและบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการนั้นๆsharemore_vert

TD Express Training
มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center (Service Tracking)
มีทีม Call center สำหรับให้ลูกค้าติดต่อประสานงานหรือติดตามงาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น

ช่องทางการติดต่อ TD Express
Email : info@tdexpress.co.th
Tel : 02-562-0218 -9
Line : https://lin.ee/AeR1sIP
ข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 https://www.tdexpress.co.th/

Share:

Facebook

Related Posts