OUR SERVICES

T D EXPRESS

T D Express Co., Ltd. Document delivery service provider
Within Bangkok, perimeter and other provinces

รูปแบบการให้บริการ
พนักงานจัดส่งประจำ

จัดส่งพนักงานขนส่งเอกสาร ไปปฏิบัติงานประจำ ณ บริษัทของลูกค้า โดยคิดอัตราค่าขนส่งแบบเหมาจ่ายเป็นรายเดือน

ขนส่งเอกสาร

จัดพนักงานผู้ชำนาญการเข้าไปรับงาน ณ บริษัทของลูกค้า โดยคิดอัตราค่าขนส่งตามระยะทาง, เหมาเต็มวัน หรือ ครึ่งวัน

รับเช็ค วางบิล ฯลฯ

รับเอกสารต่าง ๆ จากบริษัทลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบแจ้งหนี้ เพื่อจัดเตรียมการรับเช็ค หรือวางบิล แทนลูกค้า

* ในกรณีนี้ลูกค้าไม่ต้องลำบากในการว่าจ้างเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมเอกสารหรือพนักงานรับ-ส่งเอกสาร โดยบริษัทคิดค่าบริการจัดการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน และรายชิ้นงาน

ทำไมต้อง ที ดี

ข้อดีของการเลือกใช้บริการ รับส่งเอกสาร บริษัท ที ดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

หมดกังวลปัญหาทางด้านบุคลากร ทางบริษัท จัดสรรบุคลากรที่มีความชำนาญในการวิ่งงานทุกเส้นทางและมีการฝึกอบรมพนักงานก่อนส่งไปประจำบริษัทลูกค้า

ควบคุมงบค่าใช้จ่ายได้ในทุกเดือน ลูกค้าหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแฝง และไม่ต้องรับผิดชอบในเรื่องเงินเดือน สวัสดิการ ค่าน้ำมัน ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนและอื่นๆ ของพนักงาน ทางบริษัท ทีดี ดูแลให้ทั้งหมด

มีพนักงานทดแทน ในกรณีฉุกเฉิน หรือพนักงานขาด ลา ทางบริษัทเรามีพนักงานทดแทนให้ลูกค้าเพื่อความต่อเนื่องในการทำงาน

มีทีม Support ที่มีประสบการณ์และความชำนาญการ พร้อม support และแก้ไขทุกปัญหาให้กับลูกค้า

กรณีงานรายชิ้น ทางบริษัทมีเจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุมงานระหว่าง พนักงานรับ-ส่งเอกสารและลูกค้า

กรณีงานรายชิ้น ทางบริษัทจัดทำรายงานประจำวันจัดส่งให้ลูกค้าในทุกวันเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน

T D EXPRESS

ผู้ให้บริการด้านการขนส่งเอกสาร

สนใจติดต่อ
อัตราค่าบริการส่งเอกสาร

แมสเซ็นเจอร์
รายเดือน

เริ่มต้น

ต่อเดือน
0 ฿

การทำงาน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันละ 8 ชั่วโมง (หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์) ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้าและระยะทางในการวิ่งงาน

เหมาะสำหรับ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ
** อัตราค่าบริการล่วงเวลา ชั่วโมงละ 60 บาท

แมสเซ็นเจอร์
รายวัน

เริ่มต้น

ต่อวัน
0 ฿

การทำงานเหมาวัน เข้างานเวลา 08:00 – 17:00 น. ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้า และ การทำงานเหมาครึ่งวัน เข้างานเวลา 08:00 – 12:00 น. ครึ่งวันเช้า หรือ เข้างานเวลา 13:00 – 17:00 น. ครึ่งวันบ่าย

เหมาะสำหรับ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ
** อัตราค่าบริการล่วงเวลา ชั่วโมงละ 60 บาท

แมสเซ็นเจอร์
รายชิ้น

เริ่มต้น

ต่อเที่ยว
0 ฿

ทั้งนี้อัตราค่าขนส่งดังกล่าว ขึ้นอยู่กับจำนวนปริมาณงานของลูกค้าและระยะทางในการวิ่งงาน

เหมาะสำหรับ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบเงินสด ไม่ว่ากรณีใดๆ
** อัตราค่าบริการล่วงเวลา ชั่วโมงละ 60 บาท