ใบวางบิล คืออะไร

ใบวางบิล คืออะไร

ใบวางบิล คืออะไร (Billing Statement) เป็นเอกสารที่แสดงรายการที่บริษัทหรือองค์กรได้ทำการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง (เช่น รายเดือน) และแสดงยอดเงินที่ลูกค้าต้องชำระ โดยใบวางบิลมักจะใช้เพื่อแจ้งลูกค้ารู้ว่าต้องชำระเงินเท่าไร และในวันที่ไหน

ใบวางบิล (Billing Statement) เป็นเอกสารที่แสดงรายการที่บริษัทหรือองค์กรได้ทำการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง (เช่น รายเดือน) และแสดงยอดเงินที่ลูกค้าต้องชำระ โดยใบวางบิลมักจะใช้เพื่อแจ้งลูกค้ารู้ว่าต้องชำระเงินเท่าไร และในวันที่ไหน

ลักษณะของใบวางบิล:

 1. รายละเอียดของผู้ขาย/ผู้ให้บริการ: ชื่อบริษัท, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, และอื่น ๆ
 2. รายละเอียดของผู้ซื้อ/ผู้รับบริการ: ชื่อ, ที่อยู่, เบอร์ติดต่อ, และรายละเอียดอื่น ๆ
 3. รายการสินค้า/บริการ: รายการทั้งหมดที่ถูกขายหรือให้บริการในระยะเวลาที่ระบุ
 4. ยอดเงิน: ยอดเงินสุทธิ, ภาษี, และยอดเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ
 5. วันที่: วันที่ออกใบวางบิลและวันที่ครบกำหนดชำระ
 6. เงื่อนไขการชำระเงิน: เช่น วิธีการชำระเงิน, ค่าปรับหากชำระเงินล่าช้า

ในปัจจุบัน, หลาย ๆ บริษัทใช้ระบบอัตโนมัติในการสร้างใบวางบิลและส่งตรงไปยังอีเมลของลูกค้า หรือผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการใช้กระดาษและเพิ่มความสะดวกสบายในการจัดการ.

ใบวางบิลแตกต่างจากใบแจ้งหนี้ (Invoice) ที่ใบแจ้งหนี้มักจะใช้สำหรับการแจ้งรายการเฉพาะของสินค้าหรือบริการที่ถูกขายหรือให้บริการในครั้งเดียว ส่วนใบวางบิลมักจะใช้สำหรับการแจ้งยอดค้างชำระจากรายการที่เกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้งในระยะเวลาหนึ่ง.

ข้อมูลที่ต้องระบุในใบวางบิล มีดังนี้

 • เลขที่ใบวางบิล
 • วันที่ออกใบวางบิล
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย
 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ
 • รายการสินค้าหรือบริการ
 • ราคาสินค้าหรือบริการ
 • จำนวนเงินที่ต้องชำระ
 • วันครบกำหนดชำระ

นอกจากนี้ ใบวางบิลบางฉบับอาจระบุข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น เงื่อนไขการชำระเงิน ส่วนลด เป็นต้น

ใบวางบิลเป็นเอกสารที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจ เนื่องจากช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามยอดชำระของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงทางบัญชีและภาษีได้

ทำไมต้องเลือก TD Express ในการขนส่งเอกสาร

 1. บริษัท TD Express เปิดมานานกว่า 30 ปี มีประสบการณ์และความชำนานในการดำเนินธุรกิจแมสเซนเจอร์ มีลูกค้าใช้บริการต่อเนื่องกว่า 30 ปี
 2. ใช้บริการ TD Express ไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง
 3. TD Express ให้บริการแมสเซนเจอร์ครอบคลุมกรุงเทพและปริมณฑล
 4. มีทีมงาน Admin Support สำหรับดูแลและประสานงานแก้ไขปัญหาระหว่างแมสเซนเจอร์ และลูกค้าทุกราย
 5. มีทีมแมสเซนเจอร์ทดแทนงาน 100 %
 6. พนักงานแมสเซนเจอร์ของเรามีความซื่อสัตย์และไว้ใจได้เนื่องจากมีการสัมภาษณ์และตรวจประวัติอาชญากรรม 100 %

TD Express Training
มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center (Service Tracking)
มีทีม Call center สำหรับให้ลูกค้าติดต่อประสานงานหรือติดตามงาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น

ช่องทางการติดต่อ TD Express
Email : info@tdexpress.co.th
Tel : 02-562-0218 -9
Line : https://lin.ee/AeR1sIP
ข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 https://www.tdexpress.co.th/

#บริการขนส่งเอกสาร #แมสเซนเจอร์ส่งของ #แมสเซนเจอร์ส่งเอกสาร #รับวางบิล #รับเช็ค #บริษัทรับส่งเอกสาร #แมสเซ็นเจอร์ส่งเอกสาร

ใบวางบิล คืออะไร
ใบวางบิล (Billing Statement) เป็นเอกสารที่แสดงรายการที่บริษัทหรือองค์กรได้ทำการขายหรือให้บริการแก่ลูกค้าในระยะเวลาหนึ่ง

Share:

Facebook

Related Posts