ส่งแมส คืออะไร

ส่งแมส คืออะไร

“ส่งแมส” หรือ “ส่งแมสเซ็นเจอร์” เป็นคำที่ใช้ในบางประเทศ, เช่น ประเทศไทย, และมักหมายถึงการใช้บริการของผู้ส่งสารหรือผู้จัดส่งพัสดุ (messenger หรือ courier) เพื่อส่งเอกสารหรือสินค้าต่างๆ บริการนี้มักใช้สำหรับการส่งของด่วนที่ต้องการให้ถึงผู้รับในเวลาอันสั้น.

การใช้บริการส่งแมสสามารถรวมถึง:

  1. การส่งเอกสาร: เช่น จดหมาย, สัญญา, หรือเอกสารทางธุรกิจ
  2. การส่งพัสดุ: การส่งสินค้าหรือของที่มีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
  3. บริการส่งด่วน: สำหรับการส่งที่ต้องการความรวดเร็วพิเศษ
  4. บริการพิเศษ: เช่น การส่งของที่ต้องการการดูแลพิเศษหรือมีเงื่อนไขทางการขนส่งที่ซับซ้อน

บริการแมสเซ็นเจอร์เป็นทางเลือกที่นิยมสำหรับธุรกิจและบุคคลที่ต้องการส่งของอย่างรวดเร็วและปลอดภัย. มักใช้ในเมืองใหญ่ๆ ที่มีการจราจรหนาแน่นและต้องการการส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพ.

ข้อกำหนดบริการส่งแมสเซ็นเจอร์โดยทั่วไป ได้แก่

  • ประเภทของสิ่งของที่สามารถส่งได้: เอกสาร พัสดุ สิ่งของขนาดเล็กทั่วไป
  • ระยะเวลาการจัดส่ง: ขึ้นอยู่กับระยะทางและน้ำหนักของสิ่งของ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 1-2 ชั่วโมง สำหรับระยะทางภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือ 2-4 ชั่วโมง สำหรับระยะทางต่างจังหวัด
  • ค่าบริการ: คำนวณตามระยะทางและน้ำหนักของสิ่งของ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 42 บาท สำหรับระยะทางไม่เกิน 4 กิโลเมตร หรือ 42 บาท + 7 บาท/กิโลเมตร สำหรับระยะทางเกินกว่า 4 กิโลเมตร
  • การชำระเงิน: ชำระค่าบริการด้วยเงินสดให้กับพนักงานจัดส่งที่จุดนัดรับหรือสถานที่ที่ให้จัดส่ง
  • การรับประกัน: รับประกันความเสียหายของสิ่งของที่ส่งไม่เกิน 3,000 บาท

ก่อนใช้บริการส่งแมสเซ็นเจอร์ ควรศึกษาข้อกำหนดของผู้ให้บริการแต่ละรายให้ละเอียด เพื่อจะได้เข้าใจถึงเงื่อนไขและบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการนั้นๆ

TD Express Training
มีการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งไปปฏิบัติงานจริงกับลูกค้าเพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call Center (Service Tracking)
มีทีม Call center สำหรับให้ลูกค้าติดต่อประสานงานหรือติดตามงาน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น

ช่องทางการติดต่อ TD Express
Email : info@tdexpress.co.th
Tel : 02-562-0218 -9
Line : https://lin.ee/AeR1sIP
ข้อมูลเพิ่มเติม :
👉 https://www.tdexpress.co.th/

Share:

Facebook

Related Posts